Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piatego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia. Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć - w 2019 roku.

 

Terytoeialna Słuzba Wojskowa ma charakter dobrowolny. Powołanie kandydata do TSW następuje wyłącznie na jego wniosek, gdy spełnia on określone w aktach prawnych wymagania. Do TSW może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), orzeczoną zdolność do słuzby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej, brak przeciwskazań Wojskowej Pracowni Psychologicznej do pełnienia Terytorialnej Słuzby Wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat. Nabór ochotników do tej służby dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.

 

Aby odbyć szkolenie wojskowe w ramach TSW wystarczy zgłosić się do WKU i złożyć stosowny wniosek. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 

  • odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie,
  • odpis albo, po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. 

 

Wniosek o powołanie do TSW można również złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię wymaganych dokumentów. Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do TSW podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji ochotnikom, którzy posiadają orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej (kat. zdrowia A), orzeczoną zdolność do słuzby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej, brak przeciwskazań Wojskowej Pracowni Psychologicznej do pełnienia Terytorialnej Słuzby Wojskowej, wydaje się karty powołania do TSW.

Terytorialną Słuzbę Wojskową jako szkolenie podstawowe w wymiarze 16 dni pełnią ochotnicy nieposiadający przeszkolenia wojskowego, zaś żołnierze rezerwy odbywają szkolenie wyrównawcze w wymiarze 8 dni. Oba te szkolenia kończą się uroczystym złożeniem przysięgi wojskowej.

 

 

 

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
Dane kontaktowe dla kandydatów
do Wojsk Obrony Terytorialnej

tel. 261 441 226
e-mail: wkuplock@ron.mil.pl

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
Kilińskiego 12
09-402 Płock
tel. 261441300
fax. 261441205
wkuplock@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.