Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PODSTAWA PRAWNA
PODSTAWOWE DOKUMENTY NORMATYWNE
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
USTAWA O SŁUŻBIE CYWILNEJ
USTAWA O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH
USTAWA O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TYCH DANYCH
USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
USTAWA KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE PEŁNIENIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE TRYBU WYZNACZANIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA STANOWISKA SŁUŻBOWE I ZWALNIANIA Z TYCH STANOWISK
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE ORZEKANIA O ZDOLNOŚCI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ WŁAŚCIWOŚCI I TRYBU POSTĘPOWANIA WOJSKOWYCH KOMISJI LEKARSKICH W TYCH SPRAWACH
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE MIANOWANIA NA STOPNIE WOJSKOWE
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE OKREŚLENIA STOPNI POLICYJNYCH, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ, AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO LUB OCHRONY URZĘDU PAŃSTWA ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM STOPNIOM WOJSKOWYM
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ
NARODOWE SIŁY REZERWOWE
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ ŻOŁNIERZOM REZERWY POSIADAJĄCYM PRZYDZIAŁY KRYZYSOWE
ROZPORZADZENIE MON W SPRAWIE ZAWIERANIA KONTRAKTÓW NA WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW W RAMACH NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PRACODAWCOM ZATRUDNIAJĄCYM ŻOŁNIERZY REZERWY POSIADAJĄCYCH NADANY PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY ZA OKRES ODBYWANIA PRZEZ TYCH ŻOŁNIERZY ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH LUB PEŁNIENIA OKRESOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ
SZKOLNICTWO WOJSKOWE
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE SZKÓŁ PODOFICERSKICH
DECYZJA MON W SPRAWIE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2015 R.
ZARZĄDZENIE NR 15 MON
ZARZĄDZENIE MON W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW I TRYBU PRZYJĘĆ NA STUDIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO UCZELNI WOJSKOWYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
DECYZJA MON W SPRAWIE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2016 R.
DECYZJA MON W SPRAWIE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2017 R.
ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE OCHOTNICZEGO ZGŁASZANIA SIĘ DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH
REKONWERSJA
USTAWA O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
USTAWA O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE POMOCY W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO, PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO, POŚREDNICTWA PRACY I ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE OKREŚLENIA ORGANÓW WOJSKOWYCH WŁAŚCIWYCH DO EWIDENCJONOWANIA STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE STANOWISK PRACY ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ KRAJU W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
DECYZJA MON W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI REKONWERSYJNEJ W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ
USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY
USTAWA O SŁUŻBIE CYWILNEJ
WETERANI
USTAWA O WETERANACH DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA
DECYZJA MON W SPRAWIE ORGANIZACJI SYSTEMU POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA
DECYZJA MON ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ W SPRAWIE ORGANIZACJI SYSTEMU POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA
DECYZJA SEKRETARZA STANU W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ I FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA
EWIDENCJA WOJSKOWA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE REJESTRACJI OSÓB NA POTRZEBY PROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ORAZ ZAŁOŻENIA EWIDENCJI WOJSKOWEJ
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE EWIDENCJI WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
ROZPORZĄDZENIE MON W SPRAWIE PROWADZENIA EWIDENCJI WOJSKOWEJ
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
Kilińskiego 12
09-402 Płock
tel. 261441300
fax. 261441205
wkuplock@ron.mil.pl

    
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.