BIP
Kontakt

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku

ul. Kilińskiego 12, 09-402 Płock

Mapa dojazdu

 

e-mail: wkuplock@ron.mil.pl

Godziny pracy:

od poniedziałku do środy oraz w piątki - godz. 7:30-15:30

w czwartki - godz. 8:00-17:00

  
 

 

Telefony Kontaktowe

Portier/Centrala

tel. 261 441 300

Fax 261 441 205

 

ZASTĘPCA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ - SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI

tel. 261 441 212


SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI

tel. 261 441 213


Numery telefonów osób udzielających informacji w zakresie:

̶  ćwiczeń wojskowych

tel. 261 441 216, 261 441 219

̶  koordynator ds. projektu "Samoobrona kobiet"

tel. 261 441 213

̶  wydawania zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej

tel. 261 441 220

̶  rekonwersji

tel. 261 441 209

̶  świadczeń osobistych i rzeczowych

tel. 261 441 209

̶  Narodowych Sił Rezerwowych

tel. 261 441 244

̶  służby przygotowawczej, kwalifikacji wojskowej

tel. 261 441 224

̶  służby zawodowej, szkolnictwa wojskowego, weteranów, ćwiczeń NSR

tel. 261 441 225

̶  pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska

tel. 261 441 213


Wojskowy Komendant Uzupełnień

tel. 261 441 311

 

Petycje, skargi i wnioski

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku przyjmuje interesantów w sprawie petycji, skarg i wniosków:

- w każdy poniedziałek od godziny 11.00 do 13.00,

oraz dodatkowo od 14.30 do 16.30 dla celów organizacyjno-porządkowych po uprzednim uzgodnieniu terminu osobistym lub telefonicznym:

tel. 261 441 222.

 

Petycje, skargi i wnioski można składać na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień

09-402 Płock ul. Kilińskiego 12