BIP
2015 r.
12.08.2015
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalfikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w SZ RP od dnia 18.07.2015 r.

istnieje możliwość uzyskania na koszt MON kwalifikacji w specjalnościach szczególnie przydatnych dla SZ RP.
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie procedur z tym związanych jest: Pani Małogorzata POPŁAWSKA tel. 261-441-244

Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie kwalfikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w SZ RP

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacj